Macrofotografie

Wanneer je op Wikipadia zoekt naar de term ‘macrofotografie’ kom je op de volgende tekst:

“Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensendierenplanten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.”

Dit is wat ik erg leuk vind aan deze vorm van fotografie, ik zie vaak dingen die mij anders niet opgevallen waren en het is mogelijk om van een heel ‘gewoon’ onderwerp een bijzondere foto te maken.

Macrofotografie swaanfotografie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *