Mesos Maarn

Bedrijfsfotografie Mesologie

Mesos Maarn

Visie Mesologie en Osteopathie

Wij kijken vanuit gezondheid, zien de mens als individu en het menselijk lichaam als geheel.

We zoeken naar de behandeling/begeleiding die jij nodig hebt. In onze visie werken het lichaam en de geest samen als een team.

De Osteopathie en de Mesologie werken voornamelijk via het lichaam en beïnvloeden daardoor ook het emotionele aspect. We beschikken over een uitgebreid netwerk van aanvullende disciplines, waar wij mee samenwerken en naar doorverwijzen.

Voor ons zijn belangrijke peilers van welzijn en gezondheid:

Het fysieke lichaam – dit is onderhevig aan invloeden van zowel binnen als buiten het lichaam
Emoties – gebalanceerde emoties dragen bij aan je gezondheid
Alle fysiologische processen – zoals de circulatie, de stofwisseling en de hormoonhuishouding
Voeding – nodig om je goed te kunnen voeden en voelen en om  klachten te voorkomen